Roku 1823 domek postavil Josef Podhrázský (poznámka: Hof hinteren Haus). Podle protokolu dílců stavebích z roku 1839 držel domek Josef Podhráský, domkář v Podlesí čp 81, obydlí o výměře 45 čtverečných sáhů tř.12. Pozdeji tuto malou, doškami pokrytou chaloupku, obrácenou vchodem na jižní stranu (do návse) s malou zahrádkou držel havíř Trnovec. Od Trnovce odkoupil domek Antonín Baier, c.k. dozorce strojnictví v Podlesí, který rozboural a na jeho místě postavil v roce 1886 domek nový. 

obecní úřad kopie

plán na obecní budovu OK půdorys na obecní budovu OK

Vyhláška!

Po žádosti p. Marie Baierové v Rožmitále a p. Hynka Fetterle v Nuslích, jako poručenstva nezletilých Marie a Josefa Baierových a p. Josefy Mikšové, manželky řídícího učitele z Hrádku u Tocvic, povoluje se dobrovolný dražební prodej domu čp 81 v Podlesí s příslušenstvím, dle podmínek dražebních.

Vyvolávací cena obnáší 10.000 Korun, navrhovateli stanovený, pod kterýžto se nabídka nepřijme. Poněvadž se dražba provede na vlastní dobrovolný návrh vlastníků, zůstane věřitelům zachováno jejich právo zástavní na domě prodaném, zjištěné bez ohledu na výši ceny kupní. Vadium obnáší 2000 Korun. Na srážku nejvyššího podání převezme vydražitel pohledávky: Františka Kasalického v sumě 1000 Korun, obce královského města Berouna v sumě 200 Korun, Anny Staralové v sumě 200 Korun a nezletilého Antonína Sítka v sumě 200 Korun, tedy celkem pohledávky v sumě 1600 Korun na polovici domu patřící Josefě Mikšové, obnos 2400 Korun splatný bude se 4% úroku do půl roku ode dne dražby a zbytek nejvyššíko podání se 4% úroky do roka ode dne dražby. K výkonu této dobrovolné dražby stanoví se jediný rok ke dni 20. prosince 1907. Dům koupil v dražbě Rudolf Štorkán, který zde později zřídil živnost hostinskou.    

Schůze obecního zastupitelstva v Podlesí dne 13.června 1909.

Projednána byla žádost Rudolfa Štorkána za udělení koncese hostinské do nově koupeného domu od manželů Baierových a z důvodu, že se nejeví nutnost v obci hostince přidělávat, byla jednohlasně zamítnuta.

 

Zpráva ze schůze obecního zastupitelstva dne 7. července 1912.

Jednáno o udělení koncese hostinské p. Rudolfu Štorkánovi, který koupil zde před několika lety domek po Antonínu Baierovi č.p. 81 a tento upravil na hostinec. Již v roce 1909 žádal o udělení hostinské kocencese (to bylo v Podlesí již 7 hostinců), která mu byla zamítnuta. Od té doby žádal ještě 2x ba i jeho manželka Olga sama chtěla jen koncesi starou do onoho čísla přenésti, avšak nikdy jim nebylo vyhověno, až dne 7.července 1912.

Zpráva ze schůze obecního zastupitelstva dne 27. září 1912.

V sobotu 9. listopadu 1912 slavil Rudolf Štorkán po více jak tříletém bombardování ,,vítězné dobytí" hostinské živnosti  "Na Balkáně". Boj byl houževnatý  a neobyčejně prudký, takže při posledním rozhodném útoku došlo k zajetí i několika našich konšelů, kteří prý se vítězi zavázali ústním slibem, že navždy opustí od svého nepřátelství. Jest obava, že i přes to asi vítěz požene dále útokem i v obceních volbách, což by za nynějších válečných zmatků znamenalo úplný převrat na naší radnici. Proto asi letos obcení volby vlekou se tak souchotinářským krokem kupředu. Oslava vítězství, při které prý až mnohé oko radostí zaslzelo, trvala více jak 24 hodin. ...Jdou to na nás turecké rány ...

Od té doby nesl hostinecjméno "Na Balkáně" až do doby, kdy hostinec koupil Antonín Špírek.

hostinec na Balkáně

hostinec "Na Balkáně"

Od roku 1919 byl majitelem domu a živnosti hostinské i řeznické Augustin Šafránek. Po něm pak Zvoníček, Antonín Špírek, Josefa Špírková později provdaná Paťková.

ou 1928 kopie

hostinec "U Zvoníčků"

Na návrh akčního výboru národní fronty v Podlesí byla s okamžitou platností uzavřena hostinská živnost Josefy Špírkové v Podlesí č.p. 81.

 

Dne 1. prosince 1955 byla otevřena v domě č.p. 81, bývalého hostince "U Špírků" dríve "Na Balkáně" nová moderně vybavená prodejna s potravinářským zbožím "Jednoty" Příbram. V prosinci 1959 byla započata přestavba a adaptace dosavadní prodejny "Jednoty" v domě č.p. 81 na samoobsluhu, která byla 31. prosince 1959 předána veřejnosti.

POTRAVINY 2 sejmout0037

 

Přepsáno z historických podkladů.


Obec Podlesí
č.p. 81
Příbram
261 01

e-mail: obeczavinacobecpodlesi.cz
IČ: 00662941
Číslo účtu: 2321684/0600
www.obecpodlesi.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
Po  a  St:    7.30 - 11.30; 12.30 - 17.00
Út   a  Čt:   7.30 - 11.30; 12.30 - 15.00
Pátek:              ZAVŘENO

© Obec Podlesí. Právní doložka. Tvorba stránek moonbarks.

Středočeský kraj