Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

Platby za odpad v roce 2022

poplatky

výše poplatku 900,- Kč za osobu

Novou odpadovou legislativou došlo s účinností od 1. ledna 2022 k úpravě zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato skutečnost znamená, že všechny obce, chtějí-li i nadále vybírat místní poplatek za odpady, musí mít zcela nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.

Z důvodu stále se zvyšujících nákladů obce na likvidaci odpadů zastupitelstvo obce Podlesí rozhodlo o zvýšení tohoto poplatku podle této nové právní úpravy na svém zasedání dne 22.11. 2021 a schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Tato obecně závazná vyhláška s účinností od 1. ledna 2022 nahrazuje doposud platnou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2020.

Od roku 2022 došlo k navýšení poplatku na částku 900,- Kč za osobu.

Povinnost zaplatit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství má každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, dále cizinci, kteří na území obce pobývají délce než 3 měsíce, a také fyzické a právnické osoby, které vlastní na území obce nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), v níž není nikdo hlášen k pobytu.

Datum vložení: 22. 12. 2021 7:38
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2021 7:45
Autor: Správce Webu