Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

Reakce na nepodložené informace na sociálních sítích

FINANČNÍ ANALÝZA POTVRZUJE PRVOTŘÍDNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE – CITUJI: PODROBNÁ FINANČNÍ ANALÝZA VE SVÉM ZÁVĚRU MJ. KONSTATOVALA, ŽE PODLESÍ JE V NEJLEPŠÍ FINANČNÍ KONDICI V HISTORII OBCE A ŽE OBEC REALIZUJE SKVĚLOU FINANČNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA OPRAVY A INVESTICE.

Z důvodu, že se nám tady rozšířila velice nepěkná věc, kdy dochází členy zastupitelstva obce  za sdružení PODLESÍ BEZ CENZURY dlouhodobě na sociálních sítích ke zveřejňování nepravdivých, ničím nepodložených tvrzení ohledně netransparentního hospodaření obce, vyzvali jsme dopisem kolektivně jako členové zastupitelstva: Marcela Dušková, Radim Černohorský, Zdeněk Pos, Milan Kolařík, Willy Hohl, Michaela Fousová, Martina Mátlová a Šárka Ferková opoziční členy zastupitelstva Ing. Jaroslavu Janků CSc., ak. mal. Ivana Bukovského a Hanu Jarošovou ke změně tohoto přístupu a jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich v komunální politice nikdy nepůsobil, vyzvali jsme je zároveň dopisem k tomu, aby přišli své otázky řešit a doplnit si informace (které logicky nemohou ještě znát) na obecní úřad. O to smutnější je jejich přesvědčivé vystupování.

Bohužel svými tvrzeními vnášejí mezi občany negativní nálady a tím dochází často k dohadům s občany. To my, výše jmenovaní zastupitelé (Marcela Dušková, Radim Černohorský, Zdeněk Pos, Milan Kolařík, Willy Hohl, Michaela Fousová, Martina Mátlová a Šárka Ferková) tolerovat nechceme a nebudeme. My jsme zde pro všechny občany a svůj čas nevěnujeme dohadům na sociálních sítích.

A ke zmiňované situaci opakovaně sděluji, že hospodaření obce je v naprostém pořádku, což dokládají zprávy auditora a kontrol dalších úřadů. Zároveň máme nově zpracovanou analýzu financí a ratingem spolu se střednědobým výhledem rozpočtu.

Tato analýza potvrzuje prvotřídní hospodaření obce – cituji: Podrobná finanční analýza ve svém závěru mj. konstatovala, že Podlesí je v nejlepší finanční kondici v historii obce a že obec realizuje skvělou finanční politiku zaměřenou na opravy a investice.

Finanční analýza má 63 stran a kdo ji nechce číst celou, je zde shrnutí pro občany.  Všechny dokumenty včetně dopisu najdete na webu obce ANALÝZA FINANCÍ OBCE obec/analyza-financi-obce/ Kontrolu hospodaření obce pak na ÚŘEDNÍ DESCE urad/uredni-deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-podlesi-za-rok-2022-427.html?kshow=3

Vážení spoluobčané, přijďte prosím kdykoliv na obecní úřad zjistit, kde je pravda. Veškeré dokumenty jsou Vám k nahlédnutí k dispozici.

Vaše starostka

 

 

Datum vložení: 26. 4. 2023 23:34
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2023 23:36
Autor: Správce Webu