Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

Místní poplatky

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Sazba poplatku za poplatníka pro tyto fyzické osoby činí: = 681,- Kč       

 • fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt
 • fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů
 • fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • fyzické osoby, které mají na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoby, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

POPLATEK ZE PSŮ

 • za prvního psa: 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč   

SPLATNOST POPLATKŮ JEDNORÁZOVĚ

 • komunální odpad: do 31. března 2021

 • psi: do 31. března 2021

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ:

 • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Podlesí
 • převodem na úřet obce Podlesí - č.ú. 2321684/0600 (MONETA Money bank)

Variabilní symbol = číslo popisné rodinného domu
(v případě, že za fyzické osoby, které tvoří domácnost, bude platit jedna zvolená osoba).

Variabilní symbol = rodné číslo
(v případě, že poplatník platí sám za sebe).

V případě platby za nemovitost, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je potřeba navíc uvést do specifického symbolu číslo popisné nemovitosti.

Mobilní rozhlas

MR1

mr

Počasí v Podlesí

dnes, středa 27. 10. 2021
zataženo 14 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. jasno 13/4 °C
pátek 29. 10. skoro jasno 12/2 °C
sobota 30. 10. zataženo 13/4 °C