Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

Místní poplatky

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Sazba poplatku za poplatníka pro tyto fyzické osoby činí: = 900,- Kč       

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PLATNÁ OD 1.1.2022 - ZDE (1.12 MB)

POPLATEK ZE PSŮ

  • za prvního psa: 100,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 150,- Kč   

SPLATNOST POPLATKŮ JEDNORÁZOVĚ

  • komunální odpad: do 31. března 2022

  • psi: do 31. března 2022

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ:

  • v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Podlesí
  • převodem na úřet obce Podlesí - č.ú. 2321684/0600 (MONETA Money bank)

Variabilní symbol = číslo popisné rodinného domu
(v případě, že za fyzické osoby, které tvoří domácnost, bude platit jedna zvolená osoba).

Variabilní symbol = rodné číslo
(v případě, že poplatník platí sám za sebe).

V případě platby za nemovitost, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je potřeba navíc uvést do specifického symbolu číslo popisné nemovitosti.