Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

INFORMACE K VODOVODU

DOKUMENTKY PRO PŘÍPADNOU STAVBU VODOVODU VE STARÉM PODLESÍ

Napojení na městský vodovod

 • GENEREL vodovodu - souhrnná zpráva (2.67 MB)  - DOKUMENT
  - předpokládané náklady na stavbu vodovodního řadu v hlavních komunikacích - 44 408 095,- Kč bez DPH
  - předpokládané náklady na vodovodní řad ve vedlejších komunikacích - obdobná částka jako odhadovaná cena řadu v hlavních komunikacích.
  Celkové ODHADOVANÉ NÁKLADY - 90.000.000,- Kč bez DPH

  Vybudování obecních vrtů
 • sdělení k OBECNÍM VRTŮM (265.74 kB) - DOKUMENT
  - předpokládané náklady na vybudování obecních vrtů - 32.000.000,- bez DPH. K této částce je nutné přičíst 90.000.000,- Kč bez DPH (vodovodní řad). 
  Celkové ODHADOVANÉ NÁKLADY - 122.000.000,- Kč BEZ DPH

  vyjádření dotčených orgánů k výstavbě 
 1. vyjádření provozovatele 1. SčV (483.8 kB) - nesouhlasné stanovisko
 2. vyjádření správce komunikace KSÚS, p.o. (309.68 kB) - nesouhlasné stanovisko
 3. vyjádření společnosti ACCON (dotační poradenství) (125 kB) - výzvy nejsou otevřeny

Podmínkou toho, aby nově vybudovaný vodovod fungoval správně, je nutné, aby byl prvně vybudovaný vodovod v hlavních komunikacích a spolu s tím propojení přivaděčů z Drmlova Pole a Příbrami. Následně pak by bylo možné budovat vodovod v komunikacích místních.

K celkovým nákladům je nutné dále připočítat vyvolanou investici, a to opravy komunikací v celé šíři a případně poškozené dešťové kanalizace. Zde lze odhadovat další desítky milionů.

Z výše uvedených informací a vyjádření dotčených úřadů vyplývá, zároveň z finančních důvodů, že se ve Starém Podlesí aktuálně vodovod budovat nemůže.

V případě nedostatku vody ve vlastních studních se můžete obrátit na společnosti, které budují vrty.

V případě, že potřebujete vyčistit své studny, můžete volat p. Hohlovi 604 404 086, starostovi hasičů a domluvit se na vyčištění. 

studny