Obec Podlesí
ObecPodlesí
Středočeský kraj

Přijaté dotace

Obec Podlesí obdržela tyto dotace:

Rok 2023

Rekonstrukce sportovního areálu - II. etapa - celková cena díla: 2 588 104,- Kč

mmr

Projekt byl pořízen/realizován za přispění přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 1 807 655,- Kč.

Rekonstrukce sportovního areálu - I. etapa - celková cena díla: 4 040 752,- Kč

NSA

Projekt Rekonstrukce sportovního areálu – 1. etapa byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury částkou = 1 918 124,- Kč

logo kraj

Tato akce ,,REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU - I. ETAPA" byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje = 1 100 000,- Kč


Rok 2020

Oprava místní komunikace s rozšířením vodovodu - celková cena díla: 12.612.182,11 Kč (VŘ 2019)

logo

Projekt byl pořízen/realizován za přispění přispění prostředků státníh
o rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj - 4.174.506,- Kč

logo kraj

Tato akce ,,ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ" byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj - 1.084.000,- Kč


Rok 2019

Hasičský dopravní automobil - celková cena díla: 843.249,- Kč

  1. Ministerstvo vnitra - 450.000,- kč
  2. Středočeský kraj - 300.000,- Kč

Rok 2018

Rekonstrukuce kapličky v Novém Podlesí - celková cena díla: 327.551,21 Kč

  1. Ministerstvo zemědělství - 209.473,- Kč

Rok 2017

Spalšková kanalizace Nové Podlesí - celková cena díla: 16.112.360,- Kč

  1. Ministerstvo zeměmdělství - 6.298.000,- Kč
  2. Středočeský kraj - 1.823.271,- Kč